Image

Liên đoàn Lao động huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (lần thứ 8)

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (lần thứ 8) sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 (giai đoạn A4).