Kết quả 04 năm thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đức Linh, giai đoạn 2011-2015

          Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/3/2011 của Tỉnh uỷ Bình Thuận về đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn huyện Đức Linh, mạng lưới giao thông nông thôn bước đầu đạt được những kết quả tích cực, nhiều tuyến đường xã, thôn, xóm được đầu tư mở mới hoặc cải tạo, nâng cấp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          

Đường GTNT xã Đức Hạnh

     Phát triển giao thông nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ là nhằm huy động nguồn lực của các tầng lớp nhân dân, với phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” để góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển giao thông nông thôn, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện bộ mặt xã hội nông thôn; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng công trình giao thông nông thôn.

      Để thực hiện có hiệu quả phong trào, các địa phương đã tổ chức phát động, tuyên truyền sâu rộng chủ trương xây dựng giao thông nông thôn trong quần chúng nhân dân thông qua các ngành đoàn thể và tại các cuộc họp dân ở các tổ, thôn, khu phố. Với chủ trương đúng đắn, cộng với việc nhận thức được xây dựng đường giao thông nông thôn là phục vụ lợi ích của nhân dân, nhiều hộ gia đình đã hưởng ứng tích cực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các xã trong huyện. Người dân đã tích cực đóng góp kinh phí để bê tông hóa các tuyến đường; điểm nổi bật của một số xã là cho người dân tự đứng ra vận động kinh phí, tự mua vật tư và lựa chọn đơn vị thi công, đồng thời cử người giám sát chặt chẽ việc thi công cũng như công khai minh bạch thu- chi tài chính, nên chất lượng công trình cũng như tiến độ luôn được bảo đảm với chất lượng cao nhất. Trong tất cả các khâu, các bước vận động nhân dân đóng góp và tổ chức làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn từng thôn, xóm được thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. Tất cả mọi việc đều được đưa ra dân bàn bạc công khai, minh bạch, từ việc lựa chọn công trình đầu tư, quy mô đầu tư, hình thức huy động kinh phí, phương thức thực hiện công trình... đều được nhân dân họp bàn, thống nhất thực hiện.

          Qua 04 năm triển khai thực hiện, toàn huyện Đức Linh đã thực hiện cứng hóa các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện được 37,832 km và lắp đặt 70 cống bản (tổng chiều dài 350 m), với tổng kinh phí 41 tỷ 667 triệu đồng. Đồng thời, để tạo điều kiện cho các tuyến đường có nền hạ đảm bảo để thực hiện cứng hóa mặt đường, các địa phương tổ chức huy động nhân dân và doanh nghiệp thực hiện việc sửa chữa nâng cấp được 424 km đường đất, sỏi và lắp đặt 300 cống thoát nước (tổng chiều dài 771 m), với tổng kinh phí thực hiện 14 tỷ 489 triệu đồng.

          Có thể nói, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Đức Linh là một phong trào thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, được nhân dân tích cực ủng hộ và huy động được nguồn lực trong dân để thực hiện. Hiệu quả đạt được trong công tác này đã cho thấy sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của chính quyền các cấp, nhằm hướng đến xây dựng một diện mạo nông thôn mới, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển theo hướng bền vững.

       Qua kết quả 04 năm thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn gắn với phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện, các địa phương đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, nhất là trong phương án huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân, tạo được công ăn việc làm cho nhân dân lúc nông nhàn và đặc biệt là phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

      Tuy nhiên, nhìn tổng thể chung và so với yêu cầu đề ra, hiện nay mạng lưới giao thông nông thôn của huyện đến nay vẫn còn hạn chế, số kilomet được kiên cố hóa chưa nhiều, đại bộ phận đều còn là đường đất gồ ghề, lầy lội vào mùa mưa, gây khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Vì vậy, việc nâng cấp mạng lưới giao thông nông thôn vẫn đang là yêu cầu bức xúc hiện nay của địa phương. Nghị quyết số 03-NQ/TU đã mở đường cho một phong trào lớn về phát triển giao thông nông thôn, một chủ trương hợp với ý Đảng, thuận với lòng dân. Hệ thống giao thông nông thôn ngày càng được hoàn thiện sẽ tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất; đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.