Đức Linh: tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ

     Ngày 25/6/2018, Huyện ủy Đức Linh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Đ/c Hoàng Đình Nghĩa UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Huyện ủy Đức Linh

     Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố và trao Quyết định Số 1044-QĐ/TU, ngày 18/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y đồng chí Lê Văn Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Linh giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Đức Linh nhiệm kỳ 2015-2020.

     Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn, trên cương vị mới đồng Lê Văn Toàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và năng lực của mình, cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, điều hành, quản lý địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.