Đức Linh: Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XIII, năm học 2018

     Thực hiện chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018, sáng ngày 17/7/2018 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XIII, năm học 2018.

 

 

     Dự lễ khai giảng có đồng chí Phạm Ngọc Kha - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và hơn 50 học viên là đảng viên, cán bộ của các xã, thị trấn, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện; ngoài ra còn có các đồng chí là cán bộ, đảng viên học bồi dưỡng các học phần để xét cấp bằng tương đương sơ cấp.

     Trong thời gian 30 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 18 bài theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã xội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam… Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi, thảo luận nghiên cứu thực tế, từ đó giúp cho học viên nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác, vận dụng giải quyết tốt các vấn đề trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.