Image

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sùng Nhơn về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2024

  • Nguyễn Thị Phương Loan
  • /
  • 29.5.2024 - 16:1

     Sáng ngày 22/5/2024, đồng chí Nguyễn Văn Húy - Tỉnh ủy viên, Bí  thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sùng Nhơn về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2024.